Nhựa Dược Phẩm

Nhựa Y Tế

Nhựa Mỹ Phẩm

Dịch Vụ In Ấn

thông tin liên hệ
Phòng kinh doanh
NV kinh doanh - 0383 722 363

Chai đựng thuốc

Chai đựng thuốc loại 1
Chai đựng thuốc loại 1
Chai đựng thuốc loại 2
Chai đựng thuốc loại 2
Chai đựng thuốc loại 3
Chai đựng thuốc loại 3